Anemon underlättar tillvaron för funktionshindrade personer
Ann-Marie Dehlin är socionom och vårdlärare och har arbetat i ca 30 år som kurator, handikappkonsulent och lärare samt ideellt för RBU och Hjärnkraft. Hon är sedan augusti 1999 även ägare till företaget Anemon Personlig Assistans AB.
Anemon är ett företag som arbetar med att administrera personlig assistans enligt LSS och LASS för funktionshindrade personer. Man arbetar även med utbildning av personliga assistenter, samt ordnar vissa uppdragsutbildningar för kommuner, handikappföreningar och högskolor.
Idag har man 70 kunder, och 400 anställda assistenter. Det krävs ingen speciell utbildning för att arbeta som personlig assistent; krav på behörighet, eventuell utbildning och yrkesbakgrund bestäms av brukaren, den person som den personliga assistenten ska arbeta hos. I samråd med brukaren rekryterar, utbildar och schemalägger man assistenternas arbetstid; de flesta är timanställda medan ett femtiotal rycker in vid behov.

Satsar på långvariga relationer
Varje brukare har ett team av assistenter som arbetar för just honom eller henne. Vissa assistenter arbetar hos två brukare, vilket kan vara stimulerande både för assistenten och brukaren, som då får komma i kontakt med fler människor. Att skapa en bra arbetssituation för assistenterna är mycket viktigt, eftersom detta ger medarbetare som trivs och stannar kvar i arbetet, och samarbetet mellan brukaren och assistenten fungerar bättre.
Assistenten fungerar både som personlig omvårdare, ansvarar för brukarens hem och följer brukaren i dennes liv på t.ex. skola, hemmet och på fritiden.  Vissa brukare har fått dubbel bemanning beviljad för att kunna utföra sina fritidsaktiviteter och sin dagliga fysiska träning.
Det är ett känsligt arbete, och alla beslut måste komma från hjärtat och tas i samråd med brukaren och assistenten. Anemon samarbetar med de kommuner och försäkringskassor där brukaren bor eller tillhör och hjälper till att skriva ansökningar till kommun och försäkringskassa för att kunderna ska få möjlighet att få ett adekvat beslut om stödinsatser utifrån sina behov.
Ann-Marie har blivit utsedd till årets 2:a nyföretagare i Sverige 2001, och förra året blev hon utsedd till årets nyföretagare i Lund.

Anemon Personlig Assistans

Bransch:
Tjänster

Telefon: 046-12 21 10
Fax: 046-12 60 55


Email:
anemon@telia.com

Adress:
Anemon Personlig Assistans
Bredgatan 28
22121 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN